Krausberg hooldusteenindus
Otsing

Haldusteenus

Kinnisvarahaldus


Korteriühistu ja korteriühisuse majandamisel võib kerkida päevakorda küsimus, kas tegeleda ise kõikide haldusküsimustega või sõlmida leping haldusfirmaga. Reeglina suudab haldusfirma pakkuda korteriomanikele kvaliteetsemaid teenuseid parema hinnaga, kui ise majandades. Haldusteenus on komplekstegevus, mis hõlmab halduriteenust, finantsarvestust ning tehnohoolduse, heakorratööde, ehitus-, remondi- ja rekonstrueerimistööde korraldamist, tarbimisteenuste tagamist, omanikukohustuste kandmist ning tugiteenuste osutamist.

 


Haldusteenuse eelised

 • erinevate valdkondade spetsialistid
 • Võimalus saada teenuseid parema hinnaga
 • Haldusteenuse kulu on kuude lõikes stabiilne
 • ühistu ei pea jätma endale palgalisi töötajaid
 • ühistu juhatus saab tegeleda oma igapäevase tööga
 • Ühistu üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täideviimist koordineerib haldusfirma haldur.

Mida me omaltpoolt pakume

 • Haldusteenus
 • Finantsarvestus
 • Tehnohoolduse korraldamine
 • Heakord hoonete ja krundil
 • Tarbimisteenuste korraldamine
 • Tugiteenus